ศตพล ยศกรกุล

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น B ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

e-Mailfirstpimm@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/firstsatapon
Slideshare : http://www.slideshare.net/firstpimm
Blog : https://firstkku.wordpress.com
My Twitter : http://twitter.com/firstsatapon
Flickr : http://www.flickr.com/photos/firstsatapon

Website :

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา
    Jun 21, 2013 @ 15:06:58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: